Deel 6: De ontwikkeling van de Limburgse tak van de familie Dohmen

De familie gebruikte in Duitsland als oudst bekende naam Dahmen. In Nederland wordt nu uitsluitend de naam Dohmen gehanteerd. Slechts één tak in Nederland en wel in Roermond, had nog de naam Dahmen. Voor zover nu bekend bestaat deze tak niet meer. De naam Dohmen komt in Nederland 1750 maal voor en de naam Dahmen 430 maal. Het aantal naamdragers met de naam Dohmen is beperkt en ze zijn zeker ook niet allemaal familie van elkaar. Tot nu toe zijn er helemaal geen verbindingen gelegd kunnen worden naar andere Limburgse families die de naam Dohmen dragen. In onderstaande overzichten zijn de nakomelingen aangegeven van: Arnoldus Josephus Dohmen (zie I). Hij is de eerste voorouder die zich in Limburg heeft gevestigd. De Limburgse tak is redelijk gegroeid en heeft zich voornamelijk verspreid over de regio’s Midden- en Zuid-Limburg

In dit deel 6 worden drie generaties weergegeven en wel over de periode van 1820 tot 1995. Per stamhouder worden alleen de mannelijke nakomelingen vermeld, waarvan bekend is dat ook zijn kinderen hebben gekregen. Op deze wijze blijft het overzicht eenvoudig. De meer uitgebreide genealogie van de familie Dohmen is vastgelegd in het programma GensDataPro. De gegevens zijn nog niet beschikbaar. De vierde generatie wordt in deel 7 besproken.

 

Arnoldus Josephus (Pannesheid 1794 – Roermond 1870) en                                                              Anna Smits (1798 – 1851)

 In deel 5 van deze blog werd aangegeven dat Arnoldus Josephus de eerste Limburgse voorouder was van de nu levende generaties. Arnoldus werd in 1794 in Pannesheide geboren als een van de vier kinderen van Martinus Dahmen en Magdalena Patras. In de afbeelding links is een doopbewijs toegevoegd. In 1821 ging Arnoldus Josephus vanuit Duitsland naar Roermond. Arnoldus heeft voornamelijk in de binnenstad gewoond. Hij werkte in eerste instantie in de textielindustrie. Deze activiteit had in deze jaren in Roermond een grote omvang. Vele honderden mensen verdienden in de textiel hun brood. Arnoldus is in 1828 in Roermond getrouwd met Anna Smits. Zij kregen 6 kinderen. Slechts een zoon kon de Limburgse tak verder voortzetten:

Josephus Gerardus Hubertus; zie II

 

II   Josephus Gerardus Hubertus (Roermond 1839 – Roermond 1886) en                                              Anna Engels (1842 – 1911)  

Josephus Gerardus Hubertus was het vijfde kind van Arnoldus en Anna Smits. Hij was dus de enige mannelijke nakomeling die de Limburgse tak in stand kon houden. Helaas ontbreekt van hem een foto. Hij werd in 1839 in Roermond geboren. Josephus werkte in eerste instantie in Bochum in een steenfabriek. Samen met zijn toekomstige echtgenote, Anna Engels, woonde hij korte tijd in deze plaats. Hoewel Anna in 1862 pas 20 jaar was, kreeg zij in Bochum haar eerste kind, Arnoldus. Mogelijk wilde men deze voorhuwelijkse zwangerschap thuis niet aan de grote klok hangen. Zij trouwden datzelfde jaar, dus in 1862, in Roermond. Zij kregen in totaal 12 kinderen: Arnoldus werd dus in Bochum geboren en alle anderen in Roermond. Ook Josephus Gerardus Hubertus woonde voornamelijk in de binnenstad. Hij heeft lange tijd, tot aan zijn dood, gewoond in het pand op Schuitenberg 5. Hier had hij in het achterhuis een bakkerij en in het voorhuis een café. Binnen de familie nam deze locatie een centrale plaats in. Familieleden ontmoetten elkaar veelvuldig op de Schuitenberg 5 (zie foto). Dit bleef voortbestaan tot ongeveer 1990. Mede vanwege het feit dat Josephus Gerardus Hubertus 12 kinderen had was de aanloop erg groot. Drie kinderen van Josephus Gerardus Hubertus kregen mannelijke nakomelingen. Dit waren:  

 1. Arnoldus, Josephus, Hubertus; zie IIIa   
 2. Jozef, Hubertus, Emmanuel; zie IIIb
 3. Frans, Emanuel, Joseph; zie IIIc

 

IIIa  Arnoldus Josephus Hubertus (Bochum 1862 – Maastricht 1932) en                                                 Geertruda Engels (1870 – 1924)

Arnoldus, Josephus, Hubertus woonde tussen 1862 en begin 1900 voornamelijk in Roermond en daarna in de Maastrichtse binnenstad. Hij is enkele jaren beroepsmilitair geweest. Vervolgens heeft hij gewerkt als marktkoopman en handelaar in manufacturen. Ook in zijn Maastrichtse periode heeft hij nog enkele malen in Roermond gewoond, waaronder op de Schuitenberg 5 en op de Cornelisstraat 3. Hij trouwde toen hij 36 jaar was met Geertruda Engels. Of er enige relatie is tussen Geertruda en haar schoonmoeder Anna Engels is nu nog niet duidelijk. Beiden waren in elk geval van Horn afkomstig. Zij kregen twee kinderen die deze lijn van de stamboom hebben voortgezet.Ook van Arnoldus is geen foto beschikbaar ; wellicht heeft iemand nog een kopie beschikbaar.       

 1. Hubertus Emanuel Jozef (1905–1965) zie IVa
 2. Martinus Maria Hubertus (1908–1970) zie IVb

 

IIIb Jozef, Hubertus, Emmanuel (1877–1939) en                                                                                        Wilhelmina de Wit (1878–1946)

Jozef heeft een tijdje in Duitsland gewoond. In 1900 kwam hij terug in Roermond. Zijn vader was inmiddels overleden. Hij trok bij zijn moeder in op de Schuitenberg en heeft hier even als bakker gewerkt. In 1901 ging hij naar Sittard en vervolgens naar Maastricht. Op de Muntstraat 8 had hij een zaak in manufacturen. In het aangrenzende pand had zijn dochter Mia een zaak in onder andere lingerie. Jozef en Wilhelmina kregen drie kinderen die mannelijke nakomelingen hebben gekregen.

 

 1. Joseph Wilhelmus Frederik Marie (1902-?) zie IVc
 2. Hubertus Joseph Marie Emmanuel (1903–1974) zie IVd
 3. Frederik Jozef Marie Wilhelmus (1905-1958) zie IVe

 

 

IIIc Frans Emanuel Joseph (Roermond 1885– Roermond 1933) en                                                          Maria Nizet (1983–1934)        

Frans was de jongste van 12 kinderen van Josephus Gerardus Hubertus en Anna Engels. Hij was nog geen jaar oud toen zijn vader stierf. Het gezin van Frans woonde voornamelijk in Roermond, met een uitstapje naar Maastricht en naar Echt. Frans had het koopmansbloed van de familie in de aderen. De handelsgeest werd nog meer aangewakkerd door zijn huwelijk met Maria. Ook zij kwam uit een familie waar de koopmansgeest een belangrijke rol speelde. Toch lukte het niet altijd om via het drijven van handel de kost te verdienen. Frans moest dan ook vaker van ambacht wisselen of bij een ‘baas’ gaan werken. Dit veroorzaakte natuurlijk veel onzekerheid. Zij kregen 7 kinderen, maar de tijd om hen groot te brengen is hun onvoldoende gegeven. Frans en Maria stierven binnen 1 jaar: respectievelijk 47 en 50 jaar oud. Drie zonen hebben de tak Dohmen vanuit Roermond voortgezet.

 

 

 1. Jozephus Franciscus Cornelus (1912–1983) zie IVf
 2. Antonius Franciscus Johannes Cornelus (1915–1980) zie IVg
 3. Henricus Franciscus Jan Cornelus (1922–1995) IVh

 

Deel 5: Arnoldus Josephus Dohmen 1794 – 1870

OPROEP

In mijn tekst ben ik gebleven bij Arnoldus Josephus. Voor de meeste levende familieleden is dit hun betovergrootouder of oudouder. Arnoldus werd geboren in Duitsland en leefde van 1794 tot 1870, waarvan zo’n vijftig jaar in Roermond. Hij woonde op de Zwartboekstraat, de Neerstraat en de Hamstraat.

Op drieëndertige jarige leeftijd trouwde hij met de Roermondse Anna Elisabeth Smidts. Ten tijde van hun huwelijk konden beiden niet schrijven. Arnoldus had diverse beroepen: lakenscheerder en fabrikant. Wat hij in laatstgenoemde functie deed is onbekend; mogelijk had het iets met textiel te maken.

Het is jammer dat over hem zo weinig bekend is. Wellicht kan iemand nog iets aan deze informatie over Arnoldus toevoegen.

Bij voorbaat dank voor reacties.

Deel 4: Van Kohlscheid (Pannesheide) naar Roermond

Zoals al eerder aangegeven is de oudst gebruikte familienaam Dahmen. In 1784 kwam de naam Dohmen voor de eerste maal binnen de familie voor.

Arnoldus kreeg met Anna Bremen 9 kinderen in het midden van de achttiende eeuw. Vermoedelijk zijn het er echter meer geweest. De kinderen kregen de achternamen Domen, Damen of Dahmen en werden in Pannesheide of Kerkrade geboren.

blick-von-der-halde-wilsberg-vorne-der-wohnpark-dahinter-der-technologiepark-im-hintergrund-die-bergehalden-der-nachbargemeinden-klick-aufs-bild-vergrößert-c[1]

Steenkoolbergen bij Pannesheide

Hun zoon Martinus is de voorouder van de Limburgse tak. Hij werd in 1757 in Strass geboren. In 1784 trouwde Martinus met Maria Patras. Zover bekend is, kregen ze vier kinderen aan het einde van de achttiende eeuw. Hun zoon Arnoldus Josephus werd in 1794 in Pannesheide geboren. Martinus was mijnwerker van beroep en stierf in 1805 in de leeftijd van 48 jaar in Pannesheide. Zijn broer Johannes Wilhelmus, eveneens mijnwerker, deed aangifte van het overlijden. Zijn weduwe, Maria Patras, bleef in de regio wonen.

Kohlscheid (Pannesheide)Pannesheide (later gemeente Kohlscheid) was het centrum van de mijnbouw. Al vanaf de twaalfde eeuw was bekend dat de streek rijk was aan kolen. Eeuwenoude steenkoolbergen zijn nog steeds zichtbaar. In 1992 werd de laatste mijn gesloten.

De ongehuwde Arnoldus Josephus maakte in 1821, lange tijd na het overlijden van zijn vader, de definitieve stap naar Nederland en wel naar Roermond. Niet helemaal toevallig, want hier woonde reeds vanaf 1786 zijn oom Josephus (broer van Martinus).  Waarom deze familieleden naar Roermond trokken, is niet duidelijk. In de regio Aken was textiel- en metaalindustrie en mijnbouw in ontwikkeling. In Kohlscheid werd veel met textiel gewerkt. Opvallend is wellicht dat Arnoldus in Roermond in de textielindustrie ging werken. De verschillende personen zijn weergegeven in bijgaand genogram.

Onderstaand genogram aanklikken om te vergroten. Hierin is aangegeven hoe de definitieve link naar Nederland is ontstaan en wel eerst naar Roermond.

deel 4a
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Josephus Gerardus Hubertus is de eerste in Roermond geboren voorouder. Hij kreeg 9 zonen en 3 dochters. Ondanks de grote hoeveelheid kinderen waren er relatief weinig nakomelingen. Diverse kinderen stierven op jonge leeftijd, zodat uiteindelijk 3 zonen voor nageslacht konden zorgen.

deel 4b

 

Deel 3: Van Alsdorf naar Kerkrade

Dohmen of Dahmen

Er zijn geen links gevonden naar andere grote groepen met de naam Dohmen in Limburg. Een verklaring kan zijn dat de eigenlijke familienaam afwijkend is. Onze voorouders heetten tussen 1700 en 1800 Dahmen. Overigens zijn de namen Dahmen, Daemen, Dohmen en Domen ten dele naast elkaar blijven bestaan.

 

Ontstaan van de naam

Waar de naam Dahmen vandaan komt is moeilijk te achterhalen; het blijft een gok. Enkele opties zijn:
1. De familie is afkomstig uit de streek Dahme bij Berlijn. Tussen 1618 en 1648 woedde daar de dertigjarige oorlog. Mogelijk zijn toen veel mensen naar het westen vertrokken. Zij namen de naam aan van de steek waar ze vandaan kwamen.
2. Dahmen kan ook betekenen: zoon van Adam. Dahm is namelijk de verkorte vorm voor de naam Adam.

 

In Duitsland

De link van Duitsland naar Nederland loopt via Arnoldus Damen, geboren in Alsdorf. Hij was woonachtig in Kerkrade en is daar in 1773 overleden. Hij was gehuwd met Anna Margaretha Bremen. Er is geen doopakte of dergelijke uit Alsdorf aanwezig. De inschrijvingen in de kerkboeken, van de betreffende periode, zijn verloren gegaan. Wel wordt in de huwelijksakte melding gemaakt van het feit dat Arnoldus uit Alsdorf afkomstig was. In Alsdorf was, in de periode dat Arnold daar geboren is en gewoond moet hebben, maar één familie Dahmen woonachtig. In deze familie komen dezelfde voornamen terug, zoals ze ook daarna gehanteerd werden/worden in Nederland.
Ik heb gezocht naar meer concrete aanknopingspunten. Bij de doop van de dochter van Arnoldus, Joanna Clara in 1750, is Matthias Könings aanwezig. Mathias zou zijn zwager moeten zijn, getrouwd met zijn zus Maria. Bij de doop van zijn zoon Franciscus is zijn broer Wilhelmus aanwezig. Overigens is deze Franciscus de oudste zoon van Arnoldus en zoals gebruikelijk genoemd naar zijn grootvader.

 

In Alsdorf

In onderstaand overzicht is aangegeven waar enkele familieleden in Alsdorf hebben gewoond in 1765. De straten bestaan nog steeds en zijn gelegen in het centrum van Alsdorf.

Uitreksel uit: Die alten Familien der Stadt Alsdorf

ierin staan de locaties aangegeven waar de verschillende familieleden hebben gewoond
Das Steuerbuch des Alsdorfer Schöffen
Hubertus Hilgers vom Jahr 1765
von Dr. rer. pol. Josef Roelen, Hamborn

Grünstraß (Grünstraße)
101. Joannes Dahmen (S.d.E. Franz und Johanna Reuters) (vgl. Nr. 103 und 104); oo
spät. 1749 Maria Cüsters.
Kerckhoff (Marienstraße)
103. Matthys Köning (Königs); oo spät. 1747 Maria Dahmen (Schwester von Nr. 104 und 101).
104. Joseph Damen; (*) A 19.3.1727, S.d.E. Franz und Johanna Reuters, oo A 8.5.1752 Sophia Rützelfeld, (*) A 1724, T.d.E. Hilger und Petronella Leesmeister (vgl. Nr. 63 ff.).

 

Genogram Alsdorf/Kerkrade

In onderstaand genogram is aangegeven wie er in Alsdorf woonden en wie er naar kerkrade is gegaan. De voorouders van de Limburgse tak zijn blauw gekleurd. Afbeelding aanklikken om te vergroten.

Genogram Alsdorf tot en met Kerkrade

Genogram Alsdorf tot en met Kerkrade

 

De bokkenrijders

In onderstaande samenvatting over de bokkenrijders vinden we een familielid terug. Van 1756 tot 1776 was de tweede periode van de bokkenrijders. Zij werkten in het grensgebied van Duitsland, België en Nederland. Destijds waren er nog veel meer grenzen vanwege deelstaatjes, zodat het moeilijk was om vat op de bende te krijgen. Als gevolg van de verschillende oorlogen hadden doortrekkende legers voor onrust en armoede gezorgd. Deserteurs en zigeuners vormden, samen met de arme bewoners, de tweede bende (er hebben achtereenvolgens 3 bendes bestaan). De bekendste leider van deze bende was de arts Josef Kirchhoff uit Herzogenrath. Vanaf 1770 werd de bende langzaam maar zeker opgerold. In de burcht van Alsdorf werden 14 bokkenrijders in de kerkers opgesloten. Zij werden veroordeeld tot de galg. Josephus Dahmen, broer van Arnoldus (zie genogram), werd op 14 december 1775 opgehangen. De huidige locatie is gelegen op Platz der Volksschule Alsdorf- Busch. Of de rechtspraken wel allemaal eerlijk waren, is twijfelachtig. Er werd gefolterd tot men bekende. In onderstaande foto van de burcht van Alsdorf, zien we de laaggelegen kerkers waar de bokkenrijders werden opgesloten tot hun berechting.

Kerkers van de burcht Alsdorf

Kerkers van de burcht Alsdorf