Deel 2 De stad Alsdorf

In dit artikel wordt ingegaan op de gemeente Alsdorf en in het volgende deel wordt verhaald welke familieleden hier hebben gewoond.

regio Alsdorf

Regio Alsdorf

De roots van de familie moeten in Alsdorf hebben gelegen. In de achttiende eeuw leefden daar vier familieleden, drie broers en hun zus. Hun vader, de stamhouder, moet in de periode van 1670 tot 1730 in Alsdorf hebben gewoond. Nadere personalia van hem ontbreken op dit moment. Het Duitse Alsdorf maakt nu deel uit van de stadsregio Aachen. Naburige steden zijn Baesweiler, Aldenhoven, Eschweiler, Würzelen en Herzogenrath. Deze regio was in vroeger tijden zeer onrustig vanwege de vele oorlogen. Tot 1789 behoorde het huidige Alsdorf ten dele tot het hertogdom Limburg (niet te verwisselen met de Nederlandse provincie Limburg) en ten dele tot het hertogdom Jülich. De stad werd achtereenvolgens bestuurd vanuit België, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Duitsland. Veel van deze bestuurlijke veranderingen kwamen tot stand door erfopvolging, wel of niet gepaard gaande met ruzie en strijd.

Burg Alsdorf

De naam Alsdorf werd voor  het eerst vermeld in 1191 in een kerkelijke oorkonde. Echter lang voor dit tijdstip was bekend dat hier Romeinse nederzettingen zijn geweest. Rond 1700 was Alsdorf een dorp van nog geen 1000 inwoners. De meeste inwoners kwamen aan de kost door in de landbouw te werken; tevens had men vaak enkele stuks vee. In de zestiende eeuw gingen de erfpachten in eigendom over van de burchtheer naar de boeren. Het dorp werd langzaam zelfstandiger en kon zich hierdoor economisch beter ontwikkelen. Wel moesten de inwoners belasting of rente blijven betalen aan de burchtheer. In de Franse tijd werd de relatie met de burchtheer helemaal opgeheven. De burcht werd gebouwd in de twaalfde eeuw als waterburcht en omringd door een gracht. In de vijftiende eeuw werd de burcht omgebouwd tot slot. Nu hebben  enkele gemeentelijke diensten er hun werkplek. Pas in 1854 begon men met het winnen van kolen en begon de verdere ontwikkeling van Alsdorf.

Apsis van St. castor

De St. Castorkerk werd in 1295 gebouwd en in 1894 afgebroken. De kerk had toen veel bouwkundige gebreken en herstel vond men te kostbaar. Wat nog resteert is de in 1480 aangebouwde Apsis. Deze was eigendom van de burchtheer, die hier met zijn familie de diensten volgde. Ook werden zij hier begraven. De apsis ligt in het centrum van Alsdorf op het oude kerkhof. De oudste graven op het kerkhof dateren van 1636. De parochie St. Castor is van belang voor het genealogisch onderzoek. Helaas zijn veel oude stukken door brand verloren gegaan.

wapen Alsdorf

Wapen van Alsdorf

In het wapen van Alsdorf zijn twee hamers weergegeven die de mijnbouw symboliseren. In de blauwe balk staat het blad van een waterlelie, verwijzend naar de vroegere waterburcht. De twee leeuwen staan symbool voor het vroegere hertogdom Limburg.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *