Deel 3: Van Alsdorf naar Kerkrade

Dohmen of Dahmen

Er zijn geen links gevonden naar andere grote groepen met de naam Dohmen in Limburg. Een verklaring kan zijn dat de eigenlijke familienaam afwijkend is. Onze voorouders heetten tussen 1700 en 1800 Dahmen. Overigens zijn de namen Dahmen, Daemen, Dohmen en Domen ten dele naast elkaar blijven bestaan.

 

Ontstaan van de naam

Waar de naam Dahmen vandaan komt is moeilijk te achterhalen; het blijft een gok. Enkele opties zijn:
1. De familie is afkomstig uit de streek Dahme bij Berlijn. Tussen 1618 en 1648 woedde daar de dertigjarige oorlog. Mogelijk zijn toen veel mensen naar het westen vertrokken. Zij namen de naam aan van de steek waar ze vandaan kwamen.
2. Dahmen kan ook betekenen: zoon van Adam. Dahm is namelijk de verkorte vorm voor de naam Adam.

 

In Duitsland

De link van Duitsland naar Nederland loopt via Arnoldus Damen, geboren in Alsdorf. Hij was woonachtig in Kerkrade en is daar in 1773 overleden. Hij was gehuwd met Anna Margaretha Bremen. Er is geen doopakte of dergelijke uit Alsdorf aanwezig. De inschrijvingen in de kerkboeken, van de betreffende periode, zijn verloren gegaan. Wel wordt in de huwelijksakte melding gemaakt van het feit dat Arnoldus uit Alsdorf afkomstig was. In Alsdorf was, in de periode dat Arnold daar geboren is en gewoond moet hebben, maar één familie Dahmen woonachtig. In deze familie komen dezelfde voornamen terug, zoals ze ook daarna gehanteerd werden/worden in Nederland.
Ik heb gezocht naar meer concrete aanknopingspunten. Bij de doop van de dochter van Arnoldus, Joanna Clara in 1750, is Matthias Könings aanwezig. Mathias zou zijn zwager moeten zijn, getrouwd met zijn zus Maria. Bij de doop van zijn zoon Franciscus is zijn broer Wilhelmus aanwezig. Overigens is deze Franciscus de oudste zoon van Arnoldus en zoals gebruikelijk genoemd naar zijn grootvader.

 

In Alsdorf

In onderstaand overzicht is aangegeven waar enkele familieleden in Alsdorf hebben gewoond in 1765. De straten bestaan nog steeds en zijn gelegen in het centrum van Alsdorf.

Uitreksel uit: Die alten Familien der Stadt Alsdorf

ierin staan de locaties aangegeven waar de verschillende familieleden hebben gewoond
Das Steuerbuch des Alsdorfer Schöffen
Hubertus Hilgers vom Jahr 1765
von Dr. rer. pol. Josef Roelen, Hamborn

Grünstraß (Grünstraße)
101. Joannes Dahmen (S.d.E. Franz und Johanna Reuters) (vgl. Nr. 103 und 104); oo
spät. 1749 Maria Cüsters.
Kerckhoff (Marienstraße)
103. Matthys Köning (Königs); oo spät. 1747 Maria Dahmen (Schwester von Nr. 104 und 101).
104. Joseph Damen; (*) A 19.3.1727, S.d.E. Franz und Johanna Reuters, oo A 8.5.1752 Sophia Rützelfeld, (*) A 1724, T.d.E. Hilger und Petronella Leesmeister (vgl. Nr. 63 ff.).

 

Genogram Alsdorf/Kerkrade

In onderstaand genogram is aangegeven wie er in Alsdorf woonden en wie er naar kerkrade is gegaan. De voorouders van de Limburgse tak zijn blauw gekleurd. Afbeelding aanklikken om te vergroten.

Genogram Alsdorf tot en met Kerkrade

Genogram Alsdorf tot en met Kerkrade

 

De bokkenrijders

In onderstaande samenvatting over de bokkenrijders vinden we een familielid terug. Van 1756 tot 1776 was de tweede periode van de bokkenrijders. Zij werkten in het grensgebied van Duitsland, België en Nederland. Destijds waren er nog veel meer grenzen vanwege deelstaatjes, zodat het moeilijk was om vat op de bende te krijgen. Als gevolg van de verschillende oorlogen hadden doortrekkende legers voor onrust en armoede gezorgd. Deserteurs en zigeuners vormden, samen met de arme bewoners, de tweede bende (er hebben achtereenvolgens 3 bendes bestaan). De bekendste leider van deze bende was de arts Josef Kirchhoff uit Herzogenrath. Vanaf 1770 werd de bende langzaam maar zeker opgerold. In de burcht van Alsdorf werden 14 bokkenrijders in de kerkers opgesloten. Zij werden veroordeeld tot de galg. Josephus Dahmen, broer van Arnoldus (zie genogram), werd op 14 december 1775 opgehangen. De huidige locatie is gelegen op Platz der Volksschule Alsdorf- Busch. Of de rechtspraken wel allemaal eerlijk waren, is twijfelachtig. Er werd gefolterd tot men bekende. In onderstaande foto van de burcht van Alsdorf, zien we de laaggelegen kerkers waar de bokkenrijders werden opgesloten tot hun berechting.

Kerkers van de burcht Alsdorf

Kerkers van de burcht Alsdorf


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *